EN
DE
FR
IT
PL
ES
PT
UA
SwissLens SA
Soczewki Relax
Niedostateczna akomodacja
Niedostateczna fiksacja z bliży
Wielkość źrenicy
NightFlex
NightFlex Relax
Pozostałe
Obliczanie nadrefrakcji
Przeliczanie mocy okularowej
Przeliczanie krzywizny rogówki
Oszacowanie wysokości strzałkowej
Transpozycja cyl+ / cyl-
Przeliczanie osi rotacji
Moc soczewki po zmianie BC (RGP)
Obliczanie ekscentyczności numerycznej